امید سفیر تازه بریتانیا در ایران به رونق صنعت گردشگری میان تهران – لندن

عکس: امید سفیر تازه بریتانیا در ایران به رونق صنعت گردشگری میان تهران – لندن / ایران

"نیکلاس هاپتن" سفیر تازه بریتانیا در تهران در گفتگو با بخش انگلیسی خبرگزاری "ترند" جمهوری آذربایجان می گوید که او امیدوار است که در زمان تصدی مقام خود در تهران بتواند در راستای تقویت صنعت گردشگری دو کشور گام بردارد. آقای هاپتن گفته است که امید دارد این موضوع سبب شود تا بریتانیایی ها رشد عظیم فرهنگ غنی ایران را مشاهده کنند. او در این مصاحبه که اولین گفت و گو از زمان انتصابش به عنوان سفیر بریتانیا در ایران محسوب می شود می گوید:"فکر می کنم ایران ظرفیت عظیمی در بازار گردشگری دارد و می تواند در این زمینه شاهد توسعه و رشد چشمگیری باشد. سفیر بریتانیا در تهران اظهار کرده که تعداد زیادی از گردشگران بریتانیایی مایل به کاوش در ایران و اموختن درباره تاریخ فوق العاده و میراث فرهنگی غنی ایران و لذت بردن از غذاها و جغرافیای آن هستند.

به گزارش خرداد، هاپتن به عنوان سفیر بریتانیا در ایران در تاریخ 5 سپتامبر پس از پنج سال قطع روابط دیپلماتیک میان دو کشور ایران و بریتانیا منصوب شد. او پیش تر سفیر بریتانیا در قطر بوده است.

سفیر بریتانیا در تهران در بخش دیگری از مصاحبه خود می گوید:"به خصوص اکنون که بریتیش ایرویز به مقصد ایران پرواز مستقیم دارد انتظار می رود که بازار گردشگری به سرعت رشد کند".

آقای هاپتن گفته است که امید دارد این موضوع سبب شود تا بریتانیایی ها رشد عظیم فرهنگ غنی ایران را مشاهده کنند. او در این مصاحبه که اولین گفت و گو از زمان انتصابش به عنوان سفیر بریتانیا در ایران محسوب می شود می گوید:"فکر می کنم ایران ظرفیت عظیمی در بازار گردشگری دارد و می تواند در این زمینه شاهد توسعه و رشد چشمگیری باشد. سفیر بریتانیا در تهران اظهار کرده که تعداد زیادی از گردشگران بریتانیایی مایل به کاوش در ایران و اموختن درباره تاریخ فوق العاده و میراث فرهنگی غنی ایران و لذت بردن از غذاها و جغرافیای آن هستند.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency