بازداشت شهروند ایرانی به اتهام انتقال مواد مخدر به آذربایجان

عکس: بازداشت شهروند ایرانی به اتهام انتقال مواد مخدر به آذربایجان / ایران

یک شهروند ایران به اتهام انتقال مواد مخدر به جمهوری آذربایجان بازداشت شد.

توحید آقامحمدی ساکن شهر پارساباد ایران هنگامی که قصد وارد کردن 4 کیلو و 475 گرم تریاک و 900 کیلوگرم حشیش به آذربایجان داشت، بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری ترند، اداره مرزبابی آذربایجان دوشنبه اول تیرماه این خبر را منتشر کرده است.

فرد بازداشت شده متولد 1982 بوده است.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency