موافقت رهبر ایران با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان

عکس:  موافقت رهبر ایران با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان / ایران

آذربایجان، باکو، خبرگزاری ترند/ 17 مرداد /

آیت الله علی خامنه|ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، بنا به درخواست آیت الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، به مناسبت عید سعید فطر با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان محاکم عمومی، انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح سراسر کشور موافقت کرد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، متن نامه آیت الله آملی لاریجانی و پاسخ مقام معظم رهبری به این شرح است: احتراماً، ضمن عرض تبریک فرارسیدن عید سعید فطر، در اجرای بند ١١ از اصل ١١٠ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بدین وسیله شرایط و ضوابط عفو به محضر مبارک تقدیم می شود تا در صورت تصویب مقام عالی، محکومان دادگاه|های عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح که به شرح آتی واجد شرایط استفاده از عفو یا تخفیف تشخیص داده می شوند، مشمول عفو یا تخفیف مجازات واقع و از رأفت اسلامی بهره مند شوند.
لف- محکومان به حبس که در زندان بسر می برند: باقیمانده محکومیت محکومان به حبس تا یکسال ، یک دوم محکومیت محکومان به حبس بیش از یکسال تا پنج سال، یک سوم محکومیت محکومان به حبس بیش از پنج سال تا پانزده سال، باقیمانده محکومیت محکومان به حبس بیش از ١۵ سال درصورتی که حداقل ١۰ سال تحمل حبس نموده باشند، باقیمانده محکومیت محکومان به حبس ابد در صورتیکه حداقل 15 سال تحمل حبس نموده باشند، باقیمانده محکومیت حبس کلیه محکومان جرایم غیر عمدی، به استثناء موارد مذکور در مواد 718 و 719 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 2/3/1375) ، باقیمانده محکومیت حبس زنانی که به حکم قانون سرپرستی فرزندانشان را عهده دار می باشند. باقیمانده محکومیت حبس محکومان بیمار صعب العلاج یا مبتلایان به بیماریهای مسری غیرقابل علاج که مراتب بیماری آنان تا تاریخ 29/12/1392مورد تأیید کمیسیون پزشکی قانونی قرار گرفته باشد و مطابق نظریه کمیسیون مذکور قادر به تحمل حبس نباشند.
بدیهی است اقدامات دادگاه در جهت اجرای ماده ٢٩١ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مانع اعمال این عفو نیست. باقیمانده محکومیت حبس یا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت و جزای نقدی محکومان زیر 18 سال تمام( در زمان ارتکاب جرم) به استناد اسناد سجلی و در مورد اتباع بیگانه فاقد اسناد معتبر به تأیید پزشکی قانونی مراکز استانها.
تبصره: محکومان موضوع بندهای 8 و 9 مشمول مستثنیات مندرج در این دستورالعمل نخواهند شد.
باقیمانده محکومیت حبس و جزای نقدی محکومان ذکور بالای ٦٥ سال تمام و اناث بالای 55 سال تمام به استناد اسناد سجلی و در مورد اتباع بیگانه فاقد اسناد معتبر به تأیید پزشکی قانونی مراکز استانها به شرط آنکه در محکومیت به حبس بیش از یکسال، حداقل یک پنجم و در محکومیت به حبس ابد، حداقل 5 سال تحمل کیفر نموده باشندب) محکومان به جزای نقدی که به لحاظ عجز از پرداخت آن در حبس به سر می برند: باقیمانده محکومیت به جزای نقدی تا یکصد میلیون ریال (100000000 ریال). محکومیت جزای نقدی از یکصد میلیون و یک ریال تا پانصد میلیون ریال به یک پنجم تقلیل می یابد.
محکومیتهای ذیل از شمول این عفو مستثنی می باشند: 1- قاچاقچیان حرفه ای، 2- سرقت مسلحانه،3- تجاوز و زنای به عنف،4- محکومان به جرایم امنیتی، 5- محاربه، 6- قاچاق سلاح و مهمات،7- قاچاق مسلحانه و یا سازمان یافته مواد مخدر،8- محکومان به حبس ابد و حبس بیش از بیست سال (در یک دادنامه) در جرایم مواد مخدر و 9- مصادیق مهم آدم ربایی، اختلاس و ارتشاء.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency