رئيس جمهوری اسمی کره شمالی در اجلاس غيرمتعهدها در تهران شرکت می کند

عکس: رئيس جمهوری اسمی کره شمالی در اجلاس غيرمتعهدها در تهران شرکت می کند / ایران

خبرگزاری کره شمالی می گويد کيم يونگ نَم، رئيس جمهوری اين کشور دراجلاس غيرمتعهدها در تهران شرکت می کند. براساس این گزارش او با محمود احمدی نژاد هم ديدار خواهد کرد.
رهبر کره شمالی، کيم جونگ اون است، اما سفرهای ديپلماتيک را کيم يونگ نَم، بعنوان رئیس جمهوری اسمی این کشورانجام می دهد.
نشست کشورهای غيرمتعهد از پنجم تا دهم شهريوردرتهران برگزارمی شود.رادیو فردا

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency