بحث تشکیل وزارت ورزش در پارلمان ایران

عکس: بحث تشکیل وزارت ورزش در پارلمان ایران / ایران

صبح امروز -چهارشنبه، طرح ادغام سازمان تربیت بدنی با سازمان ملی جوانان و تشکیل وزارت ورزش و جوانان در دستور کار مجلس قرار گرفت.

به گزارش خبرآنلاین، در صورت تصویب نهایی این طرح، از تاریخ تصویب این قانون سازمان تربیت بدنی با سازمان ملی جوانان با اعتبارات خود ادغام و به وزارت ورزش و جوانان تغییر نام مییابد.

در گزارش کمیسیون اجتماعی از تصویب این طرح آمده بود که با ادغام این دو سازمان نه زیرساخت تغییر میکند و نه نیروی انسانی اضافه میشود و نه بار مالی دارد. اما تبدیل آنها به وزارت ورزش منجر به پاسخگویی وزیر آن به مجلس میشود. در حالیکه روسای این سازمانها در حال حاضر به مجلس پاسخگو نیست.

اگرچه در برنامه پنجم قرار است وزارتخانه ها به 17 مورد کاهش یابد اما سخنگوی کمیسیون اجتماعی گفت که افزودن این وزارتخانه مانع از ادغام برخی وزارتخانههای دیگر همچون وزارت تعاون با کار یا صنایع با بازرگانی نیست.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency