محمود احمدی نژاد وارد بيروت شد

عکس: محمود احمدی نژاد وارد بيروت شد / ایران

محمود احمدی نژاد، رئيس جمهوری ايران روز چهارشنبه در ميان استقبال هواداران گروه حزب الله، وارد بيروت پايتخت اين کشور شد.

به گزارش شبکه خبری پرس تی وی ، آقای احمدی نژاد در اين سفر با مقامهای عالی رتبه لبنان ديدار خواهد کرد و روز پنج شنبه به مناطق مرزی لبنان و اسرائيل در جنوب اين کشور سفر می کند.

سفر محمود احمدی نژاد به لبنان به رغم استقبال هواداران گروه شيعه حزب الله، با واکنش منفی ائتلاف سياسی "چهارده مارس" به رهبری سعد حريری رو به رو شده است.

مخالفان سياسی حزب الله که اکثريت کرسی های پارلمان اين کشور را در اختيار دارند، محمود احمدی نژاد را به "دخالت در امور داخلی لبنان" و "سوءاستفاده از شرايط اين کشور" متهم کرده اند.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency