ايران پانزده پاسگاه مرزي براي افغانستان مي سازد

جمهوري اسلامي ايران براي کمک به مبارزه با قاچاق مواد مخدر ، پانزده پاسگاه مرزي دراستان نيمروز افغانستان احداث مي کند . به گزارش صداوسيمای ایران؛ "طه طاهري" جانشين دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري اسلامي ايران در يک نشست خبري درکابل گفت : تاکنون جمهوري اسلامي ايران بيست وپنج پاسگاه مرزي براي افغانستان ساخته است .
وي امحاء مزارع خشخاش ، مبارزه با قاچاق مواد مخدر ، تقويت مرزها و درمان معتادان را از مهمترين برنامه هاي اجلاس سه جانبه ايران ، افغانستان و سازمان ملل برشمرد و افزود : اکنون يک دوره آموزشي ويژه متخصصان و پزشکان افغان براي درمان معتادان در ايران برگزار شده و قرار است هشت گروه ديگر براي گذراندن اين دوره ها از افغانستان به ايران اعزام شوند.
طاهري همچنين در ديدار با "کاي آيده" نماينده ويژه سازمان ملل در افغانستان با اشاره به اينکه تاکنون جمهوري اسلامي ايران سه هزار و ششصد شهيد در مبارزه با مواد مخدر تقديم کرده است گفت: عمليات هاي نظامي موثر در ايران باعث شده است تا شصت و هفت درصد از عملياتهاي اشرارکاسته شود.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency