امسال بیش از پنج هزار نفر از ازبکستان عازم زیارت حج می شوند

عکس: امسال بیش از پنج هزار نفر از ازبکستان عازم زیارت حج می شوند / ازبکستان

به گزارش ترند از اداره مسلمانان ازبکستان، امسال بیش از پنج هزار نفر از ازبکستان عازم زیارت حج به کشور عربستان سعودی می شوند.

به گزارش خبرگزاری "کازتاق" از اداره مسلمانان، زائرین با پروازهای ویژه شرکت ملی "هواپیمایی ازبکستان" به عربستان سعودی منتقل خواهند شد.

اداره مسلمانان ازبکستان هتل هایی را در شهرهای مدینه و مکه اجاره کرده است. گروه کاری اعم از پزشکان و آشپزها، زائرین را همراهی خواهند کرد.

به گزارش کمیته امور دینی، امروزه در این کشور بیش از 2220 سازمان مذهبی 16 مجامع دینی به ثبت رسیدند. بیش از 90 درصد از تعداد مجموع، عبارت از سازمانهای اسلامی هستند و 88 درصد از کل مردم پیرو دین اسلام هستند.

با این حال، در این کشور 159 سازمان مسیحی، 8 جامعه یهودی، 6 جامعه بهایی، جامعه کریشنا و معبد بودایی به ثبت رسیدند.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency