میان ناتو و قزاقستان موافقتنامه ای امضا شده است

عکس: میان ناتو و قزاقستان موافقتنامه ای امضا شده است / قزاقستان

به گزارش خبر گزاری "ریا نووستی"، روز چهار شنبه در بروکسل آندرس فو راسموسن دبیر کل ناتو و کانات ساودابی اف وزبر امور خارجه قزاقستان "توافقنامه ای در مورد ترانزیت به افغانستان از طریق قزاقستان امضا کرده اند.

آقای راسموسن گفته است: امروز با وزیر امور خارجه قزاقستان توافقنامه ای که تامین حمل و نقل کالا را به نیروهای ناتو و کشورهای شریک از طریق قزاقستان در نظر دارد، امضا کردیم.
وی از دولت قزاقستان برای امضای این موافقت نامه تشکر کرد.

دبیر کل ناتو افزود: بر اساس این موافقت نامه ما میتوانیم نیروهای خود را در افغانستان تامین کنیم.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency