حذف تصویر آتاترک از روی مدال و نشانهای دولتی

عکس:    حذف تصویر آتاترک از روی مدال و نشانهای دولتی / اجتماعی

آذربایجان، باکو، خبرگزاری ترند، 15 آبان /
تصویر آتاترک به صورت رسمی از مدال و نشانهای دولتی ترکیه حذف می شود.
به گزارش خبرگزاری ترند به نقل از روزنامه "رسمی" ترکیه، بر اساس تغییرات صورت گرفته بر قانون "مدال و نشانهای دولتی" ترکیه از این پس دیگر تصویر آتاترک بر روی مدال و نشانهای دولتی نخواهد بود.
بر اساس این گزارش، همچنین از روی مدال و نشانهای دولتی علاوه بر حذف کردن تصویر آتاترک کاربرد حروف اختصاری (TC) را به جای کلمه "جمهوری ترکیه" نیز حذف خواهد شد.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency