احتمالا پروتکل های مربوط به کنوانسیون محیط زیست دریای خزر در قزاقستان به امضا خواهد رسید

عکس: احتمالا پروتکل های مربوط به کنوانسیون محیط زیست دریای خزر در قزاقستان به امضا خواهد رسید / اجتماعی

قزاقستان، آستانه، 18 مرداد، خبرگزاری "ترند"، خبرنگار: آ. مارات اف/ "آیدا آبنووا"، سخنگوی وزارت محیط زیست جمهوری قزاقستان به خبرگزاری "ترند" گفت که هیئت های نمایندگی پنج کشور حوزه دریای خزر برای شرکت در سومین جلسه کنفرانس در مورد کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر (کنوانسیون تهران) امروز وارد شهر "آکتاو" قزاقستان خواهند شد.

"آیدا آبنووا" علاوه کرد:"نمایندگان کشورهای آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان دو پروتکل در زمینه های همکاری هنگام وقوع آلودگی نفتی و ارزیابی اثرات زیست محیطی را امضا خواهند کرد".

به گفته وی، همکاری کشورهای حوزه دریای خزر در زمینه حفاظت زیست محیطی پس از امضای دو پروتکل در سطح جدیدی قرار خواهد گرفت.

سومین جلسه کنفرانس در مورد کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر (کنوانسیون تهران) در تاریخ 10-12 ماه اوت برگزار خواهد شد.

"آیدا آبنووا" افزود: "مراسم امضای دو پروتکل در روز 11 ماه اوت بر گزار خواهد شد".

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency