لایحه قانونی جدید در مورد اعطای حقوق بازنشستگی به مهاجران شوروی سابق به کنگره آمریکا تقدیم شد

عکس: لایحه قانونی جدید در مورد اعطای حقوق بازنشستگی به مهاجران شوروی سابق به کنگره آمریکا تقدیم شد / اجتماعی

آذربایجان، باکو، 21 تیر، خبرگزاری "ترند"/ "کرّولد نادلر" نماینده کنگره آمریکا پیش نویش لایحه قانونی جدید در مورد اعطای حقوق بازنشستگی به مهاجران شوروی سابق در آمریکا را به کنگره تقدیم کرد.

"کرّولد نادلر" از نمایندگان مورد حمایت جمعیت مهاجران در کنگره آمریکا است.

به گزارش خبرگزاری "ترند" از سایت رسمی این نماینده کنگره آمریکا، مهاجران شوروی سابق از خیلی وقت پیش از دریافت حقوق بازنشستگی خود در آمریکا محروم بوده اند.

به گفته این نماینده کنگره آمریکا، با تطبیق یک اصول قانونی خیلی ساده این مشکل را میتوان حل کرد. کسانی که در دوران اشتغال خود به صندوق بازنشستگی پرداختی کرده باشند، در این صورت همه این افراد و از جمله مهاجران از حق دریافت حقوق بازنشستگی برخوردار خواهند بود.

وزارت خارجه و صندوق تأمینات اجتماعی آمریکا بر روند اعطای حقوق بازنشستگی به مهاجران شوروی سابق در آمریکا نظارت خواهد کرد. هم اکنون ده ها هزار مهاجر شوروی سابق در آمریکا زندگی میکنند که از دریافت حقوق بازنشستگی محروم هستند.

"کرّولد نادلر" از سال 2006 با حمایت جمعیت مهاجران برای تأمین اعطای حقوق بازنشستگی به مهاجران اتباع کشورهای شوروی سابق در آمریکا سعی مکیند. تابحال در آمریکا فقط 15 نفر از مهاجران شوروی سابق حقوق بازنشستگی دریافت کرده اند.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency