معاون وزیر خارجه ایران: ایران و آذربایجان با کمک دیگر کشورهای منطقه می توانند به ثبات و امنیت منطقه کمک کنند (مصاحبه)

Access to paid information is limited

News on the website Trend.az marked as , is available ONLY to subscribers of TREND International News Agency.

SMS-services are being provided by SmsCoin | Report a problem