برگزاری سی و سومین اجلاس کمیسیون ذخایر آبزیان دریای خزر در باکو

عکس:    برگزاری سی و سومین اجلاس کمیسیون ذخایر آبزیان دریای خزر  در باکو / سیاست

آذربایجان، باکو، 30 فروردین، خبرگزاری" ترند" خبرنگار ای. عیسی بالایوا /

سی و سومین اجلاس کمیسیون ذخایر آبزیان دریای خزر قرار است در تاریخ 24-25 ماه آوریل در شهر باکو برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری ترند به نقل وزارت محیط زیست جمهوری اذربایجان، قرار است در این اجلاس روسا و وزرای سازمانها و وزارتخانه های "شیلات" کشورهای حاشیه دریای خزر حضور داشته باشند.
در این اجلاس آلودگی آب خزر، به هم خوردن چرخه غذایی آبزیان و اکوسیستم خزر، کاهش تولید و رهاسازی بچه ماهی های خاویاری توسط مراکز پرورش ماهی در خزر ، افزایش سهمیه ماهیگیری ، گزارشهای مربوطه به کارهای انجام شده در طی سالهای 2011-2012 در رابطه با پرورش ماهی و حفاظت از ذخایر ماهی و همچنین مسئله مربوط به سهمیه صید منابع آب زیستی در طول سال 2013 و تقسیم سهمیه ملی برای همه کشورهای مورد مذاکره قرار خواهد گرفت.
در این اجلاس همچنین توافقنامه ای که در پایان نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر تاریخ 18 نوامبر سال 2010 مبنی بر جلوگیری از صید ماهی های خاویاری به مدت پنج سال نیز مورد مذاکره قرار خواهد گرفت.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency