دانشگاه نیروی زمینی ارتش ترکیه از جمهوری آذربایجان دانشجو پذریش میکند

عکس: دانشگاه نیروی زمینی ارتش ترکیه از جمهوری آذربایجان دانشجو پذریش میکند / سیاست

آذربایجان، باکو، 7 مرداد، خبرگزاری "ترند"، خبرنگار: ای. عیسی بالایوا/ دانشگاه نیروی زمینی ارتش ترکیه از جمهوری آذربایجان دانشجو پذریش میکند.

به گزارش خبرگزاری "ترند" به نقل از کمیته سنجش آذربایجان، دانشگاه نیروی زمینی ارتش ترکیه برای داوطلبان تحصیل در این دانشگاه در آذربایجان آزمون برگزار میکند. دانشجویانی که در آزمونهای داخلی کشور بیش از 350 امتیاز کسب کرده باشند، میتوانند در این آزمون شرکت کنند. داوطلبان شرکت در این آزمون در روزهای 29 ژوئیه الی اول ماه اوت توسط سایت رسمی کمیته سنجش آذربایجان باید ثبت نام کنند. وزن و قد نرمال نیز از شرط اصلی شرکت در این آزمون محسوب میشود. از میان افراد شرکت کننده در این آزمون 5 نفر برای تحصیل در دانشگاه نیروی زمینی ارتش ترکیه برگزیده خواهند شد. کسانی که تحصیل خود را با موفقیت در ترکیه به پایان برسانند، با هر گونه شرایط از سوی دولت از جمله کار و منزل تأمین خواهند شد.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency