نظامیان ارتش آذربایجان در چند برنامه بین المللی شرکت خواهند کرد

عکس: نظامیان ارتش آذربایجان در چند برنامه بین المللی شرکت خواهند کرد / سیاست

آذربایجان، باکو، 8 تیر، خبرگزاری "ترند"، خبرنگار: ک. ضربعلی یوا/ نظامیان ارتش آذربایجان در ماه آینده در چند برنامه بین المللی شرکت خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری "ترند" از واحد مطبوعاتی وزارت دفاع آذربایجان، در چهارچوب طرح همکاریهای نظامی آذربایجان-ترکیه، نظامیان ارتش آذربایجان در روزهای 17 ماه ژوئیه الی 9 ماه اوت در تمرینهای نیروی دریایی ترکیه شرکت خواهند کرد.

نظامیان ارتش آذربایجان در چهارچوب طرح همکاریهای نظامی آذربایجان-پاکستان، در روزهای 18 ژوئیه سال جاری الی 17 ژوئن سال آینده در آموزش فرماندهی نیروی زمینی پاکستان شرکت خواهند کرد.

نظامیان ارتش آذربایجان همچنین در چهارچوب طرح همکاریهای نظامی آذربایجان-آلمان، در روزهای 18 الی 22 ژوئیه در شهر مونیخ چهارمین سیمنار بین المللی آموزش خدمات طبی در عملیاتهای حافظ صلح نیروهای بین المللی شرکت خواهند کرد.

نظامیان ارتش آذربایجان در چهارچوب طرح همکاریهای نظامی آذربایجان-آمریکا هم در روزهای 27 الی 31 ژوئیه در برنامه های منحصر به "عملیات نیروهای تفنگداران دریایی" شرکت خواهند کرد.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency