افسران ارتش آذربایجان نیروهای دریایی قزاقستان را آموزش خواهند داد

عکس: افسران ارتش آذربایجان نیروهای دریایی قزاقستان را آموزش خواهند داد / سیاست

آذربایجان، باکو، 8 تیر، خبرگزاری "ترند"، خبرنگار: ک. ضربعلی یوا/ افسران ارتش آذربایجان نیروهای دریایی قزاقستان را آموزش خواهند داد.

به گزارش خبرگزاری "ترند" از واحد مطبوعاتی وزارت دفاع آذربایجان، در چهارچوب طرح همکاریهای نظامی آذربایجان-قزاقستان، نمایندگان وزارت دفاع آذربایجان در آستانه برای جمعی از نیروهای دریایی قزاقستان در مورد تعمیر کشتیهای نظامی مذاکراتی انجام خواهند داد. افسران ارتش آذربایجان بمنظور تهیه متخصص در امور تعمیر کشتیهای نظامی نیروهای دریایی قزاقستان را آموزش خواهند داد.

آموزش آنها بمدت سه روز از 19 الی 21 ژوئیه ادامه خواهد یافت.

در چهارچوب سفر هیئت وزارت دفاع آذربایجان به قزاقستان مسایل مربوط به همکاریهای دوجانبه آذربایجان و قزاقستان در زمینه تهیه متخصصین نظامی مورد مذاکره قرار خواهد گرفت.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency