سفر هیئت نمایندگی مجمع ملی فرانسه به آذربایجان

عکس: سفر هیئت نمایندگی مجمع ملی فرانسه به آذربایجان / سیاست

آذربایجان، باکو، 21 اردیبهشت، خبرگزاری "ترند"/ به گزارش خبرگزاری "ترند"، هیئت نمایندگی مجمع ملی فرانسه با سرپرستی "میشل وئازه" معاون رئیس کمیسیون دفاع این مجمع به جمهوری آذربایجان سفر کرده است.

الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان روز گذشته هیئت نمایندگی مجمع ملی فرانسه را به حضور پذیرفته است.

اعضای هیئت نمایندگی مجمع ملی فرانسه روز گذشته همچنین با اوکتای اسداف رئیس پارلمان آذربایجان و تعدادی از نمایندگان پارلمان آذربایجان دیدار کرده الند.

در این دیدارها طرفین در مورد روابط آذربایجان و فرانسه در زمنیه های مختلف و چشم اندازهای توسعه آن تبادل نظر کرده اند.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency