اعلام آمادگي ايران براي پذيرش دبيرخانه دايمي كنوانسيون حفاظت از محيط زيست درياي خزر در اين کشور

قائم مقام رييس سازمان حفاظت محيط زيست ایران  در امور بين‌الملل و كنوانسيون‌ها از اعلام آمادگي كامل ايران براي پذيرش دبيرخانه دايمي كنوانسيون حفاظت از محيط زيست درياي خزر (كنوانسيون تهران) در ايران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، مجيد شفيع‌پور با اشاره به اين كه كنوانسيون محيط زيست درياي خزر 13 آبان ماه سال 1382/ 5 نوامبر سال 2003 ميلادي در تهران پس از برگزاري اجلاس‌هاي متعدد كارشناسان محيط زيست كشورهاي ساحلي به امضا رسيد افزود: هدف اين كنوانسيون همكاري مشترك، نسبت به حفاظت و احياي محيط زيست درياي خزر، كنترل آلودگي آن، مديريت سواحل و برداشتهاي پايدار از ذخاير خاوياري و ... به امضا رسيد، مورد تقدير كوفي‌عنان، دبيركل وقت سازمان ملل متحد قرار گرفت.

وي با اشاره به اين كه هم‌اكنون دبيرخانه موقت كنوانسيون حفاظت از محيط زيست درياي خزر در ژنو واقع است، تصريح كرد: قرار است در اجلاس كاپ 3 اين كنوانسيون كه 3 تا 5 آذر ماه سال جاري / 24 تا 26 نوامبر سال جاري ميلاي، در خصوص محل دايمي دبيرخانه آن تصميم‌گيري شود.

قائم مقام رييس سازمان حفاظت محيط زيست در امور بين‌الملل و كنوانسيون‌ها با اشاره به اين كه از بين 5 كشور منطقه ، جمهوري اسلامي ايران بهترين گزينه براي ميزباني دبيرخانه دايمي كنوانسيون محيط زيست درياي خزر است اظهاراميدواري كرد كه در اجلاس كاپ 3 ايران بتواند ميزبان بيرخانه دايم كنوانسيون حفاظت از محيط زيست درياي خزر (كنوانسيون تهران) شود؛ كنوانسيوني كه نام پايتخت ايران بر روي آن گذارده شده است.

گفتني است بر اساس كنوانسيون تهران 5 كشور ساحلي درياي خزر با آگاهي از تخريب محيط زيست درياي خزر در اثر آلودگي ناشي از منابع مختلف فعاليتهاي انساني از جمله تخليه مواد مضر، خطرناك، مواد زائد و ساير آلودگيهاي ناشي از منابع دريايي و منابع مستقر در خشكي، با تصميم راسخ در حفظ منابع زنده درياي خزر براي نسلهاي حاضر و آينده، با آگاهي به ضرورت تضمين عدم مضر بودن فعاليتهاي مستقر در خشكي براي محيط زيست درياي خزر، با توجه به خطرات ناشي از نوسانات سطح آب كه محيط زيست درياي خزر و خصوصيات اكولوژيكي و آب نگاري منحصر به فرد آن را تهديد مي‌كند، با تاكيد بر اهميت حفاظت از محيط زيست درياي خزر و با تصديق اهميت همكاري ميان دولتهاي ساحلي خزر و با سازمانهاي بين‌المللي مربوطه، با هدف حفاظت و نگهداري محيط زيست دريايي درياي خزر كنوانسيون تهران را امضا كردند.

كنوانسيون تهران يك معاهده چهارچوبي است و جهت اجراي مفاد آن 8 پروتكل در نظر گرفته شده است كه شامل پروتكل مربوط به آلودگيهاي ناشي از فعاليت‌ها در خشكي، پروتكل حفاظت از تنوع زيستي، پروتكل همكاريهاي منطقه‌اي براي مقابله با آلودگي‌هاي نفتي در شرايط اضطراري، پروتكل اثرات زيست محيطي با ماهيت فرامرزي، پروتكل مربوط به آلودگي ناشي از فعاليت‌ها در بستر دريا، پروتكل مربوط به آلودگي ناشي از شناورها، پروتكل مربوط به آلودگي ناشي از مواد زائد و پروتكل مربوط به نوسانات سطح آب درياي خزر است.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency