همکاریهای سیاسی گرجستان و لهستان در تفلیس مورد مذاکره قرار گرفت

عکس: همکاریهای سیاسی گرجستان و لهستان در تفلیس مورد مذاکره قرار گرفت / سیاست

گرجستان، تفلیس، 25 خرداد/ "ترند"، خبرنگار: ن. کیرتسخالیا/ در دیدار نمایندگان وزارت خارجه گرجستان و لهستان در تفلیس همکاریهای سیاسی این دو کشور مورد مذاکره قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری "ترند" از وزارت خارجه گرجستان، طرفین همچنین در باره روابط دو کشور در زمینه های مختلف دیگر از جمله اقتصادی و عضویت گرجستان در اتحادیه و اروپا و ناتو نیز مذاکراتی را انجام داده اند.

در این دیدار نمایندگان دولت لهستان بار دیگر بیان کرده اند که لهستان از تمامیت ارضی گرجستان حمایت میکند و خواستار حل مناقشات موجود در همین چهارچوب هست.

بر اساس توافق دوجانبه، مراحل بعدی این مذاکرات سیاسی دو کشور در لهستان برگزار خواهد شد.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency