روئسای پارلمانی آذربایجان و گرجستان در مورد توسعه روابط بین پارلمانی گفتگوهایی انجام داده اند

عکس: روئسای پارلمانی آذربایجان و گرجستان در مورد توسعه روابط بین پارلمانی گفتگوهایی انجام داده اند / سیاست

گرجستان، تفلیس، 24 خرداد / "ترند"، خبرنگار: ن. کیرتسخالیا/

بگزارش "ترند" از پارلمان گرجستان، اوکتای اسداف رئیس پارلمان آذربایجان و دوید باکارادزه همتای گرجستانی وی در قبرس در مورد توسعه روابط بین پارلمانی مذاکراتی انجام داده اند.

نشست روئسای پارلمانی دو کشور در لیماسول در چهارچوب کنفرانس سه روزه روئسای پارلمانی اروپا، برگزار شده است.

بنا بر این گزارش، "باکارادزه و اسد اف بر روابط سنتی دوستانه بین دو کشورکه نتیجه روابط دوستانه دو کشور و رهبران آنها میباشد، تاکید کرده اند و پیشنهاد هایی در رابطه با فعالیت های مشترک برای توسعه روابط بین پارلمانی دو کشور ارائه کرده اند".

باکارادزه در این کنفرانس  سخنرانی کرده است.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency