میخائیل ساکاشویلی در هفتم ماه ژوئن به پاریس سفر خواهد کرد

عکس: میخائیل ساکاشویلی در هفتم ماه ژوئن به پاریس سفر خواهد کرد / سیاست

گرجستان، تفلیس، 6 خرداد / "ترند"، خبرنگار: ن. کیرتسخالیا/

میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور گرجستان با نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه دیدار خواهد کرد. نینو کالانادزه معاون وزیر امور خارجه گرجستان در جمع خبرنگاران گفت: "ساکاشویلی در 7 ماه ژوئن به پاریس سفر کاری خواهد کرد.

به گفته کالانادزه، در این دیدار در مورد همکاری ها در زمینه نظامی، هوانوردی و زمینه های دیگر مذاکراتی صورت خواهد گرفت.
هیئت نمایندگی گرجستان با رهبری رئیس جمهور این کشور در 9 ماه ژوئن به تفلیس باز خواهند گشت.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency