بازگشت نیروهای حافظ صلح گرجستان از افغانستان بدون تلافات

عکس: بازگشت نیروهای حافظ صلح گرجستان از افغانستان بدون تلافات / سیاست

گرجستان، تفلیس، 5 خرداد / "ترند"، خبرنگار: ن. کیرتسخالیا/

بگزارش "ترند" از وزارت دفاع افغانستان، امروز از افغانستان به گرجستان اولین نظامیان گرجستانی که در عملیات های ناتو شرکت کرده بودند بازگشته اند. این نظامیان در منطقه مسئولیت فرانسه بوده اند.
نظامیان گرجستان پیش از رفتن به افغانستان در فرانسه آموزش دیده بوده اند.
170 نظامی گرجستان بدون تلافات به کشور بازگشته اند. آنها در افغانستان 6 ماه حضور داشته اند و هم اکنون آنها با نظامیان جدید جایگزین میشوند.
علاوه بر این، به زودی به افغانستان 750 نظامی دیگر گرجستان که در منطقه مسئولیت ایالات متحده خدمت خواهند کرد، فرستاده خواهند شد.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency