رئیس جمهور آذربایجان نهم نوامبر را روز "پرچم ملی" اعلام کرد

عکس: رئیس جمهور آذربایجان  نهم نوامبر را روز "پرچم ملی" اعلام کرد / سیاست

رئیس جمهور آذربایجان در رابطه با  روز پرچم ملی دستور صادر کرده است

به گزارش خبرگزاری دولتی "آذرتاج" آذربایجان، الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان روز سه شنبه در رابطه با روز پرچم ملی دستور صادر کرده است.

بر اساس این دستور، با توجه به این که اولین بار پرچم ملی آذربایجان رسما در 9 ماه نوامبرسال 1918 پذیرفته شده است، پس از این 9 ماه نوامبر به عنوان روز پرچم ملی آذربایجان اعلام شده است.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency