افغانستان از تجارب ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر بهره مند میشود

عکس: افغانستان از تجارب ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر بهره مند میشود / سیاست

آذربایجان، باکو، 15 اردیبهشت/ "ترند نیوز"، خبرنگار: ت.جعفراف/ ژنرال "خداداد" وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان با محمدرضا حسین آبادی رئیس پلیس اداره مبارزه با مواد مخدر ایران و طه طاهری جانشین دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در کابل دیدار کرده است.

ذوالمای افضالی سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان در مصاحبه تلفنی خود با خبرگزاری "ترند نیوز" از کابل گفت: در این دیدار مسایل مربوط به همکاریهای دو کشور در زمینه مبارزه با مواد مخدر مورد مذاکره قرار گرفته است.

وی افزود: ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر دارای تجارب زیادی هست. ما جهت بهره مندی پلیس افغانستان از این تجارب ایران پیشنهادهایی را ارائه کردیم و در این مورد طرفین به توافق رسیدند. همچنین طرفین در مورد تبادل اطلاعات در مورد مسایل مربوط به مواد مخدر هم باهم توافق کرده اند.

وی همچنین گفت: ایران و افغانستان دارای مرز مشترک هستند و ما خواستار کمک از این کشور همسایه ای خود هستیم. در این سفر همچنین مسایل مربوط به همکاریهای دو کشور در چهارچوب قرارداد منعقد شده بین دو کشور در نوامبر سال 2008 مذاکره شده است.

هیئت نمایندگان ایرانی در سفر سه روزه خود به افغانستان در دومین نشست تشکیل یافته از سوی سازمان ملل متحد، ایران و افغانستان شرکت خواهند کرد.

همچنین هیئت نمایندگان ایرانی در سفر به افغانستان با وزیر بهداشت و دادستان کل افغانستان دیدار و گفتگو خواهند کرد.

اولین نشست تشکیل یافته از سوی سازمان ملل متحد، ایران و افغانستان در نوامبر سال 2008 در کابل برگزار شده است.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency