وزیر دفاع گرجستان از فعالیت کمیسیون مشترک "ناتو-گرجستان" ابراز رضایت کرد

عکس: وزیر دفاع گرجستان از فعالیت کمیسیون مشترک "ناتو-گرجستان" ابراز رضایت کرد / ناتو

گرجستان، تفلیس، 21 خرداد/ "ترند"، خبرنگار: ن. کیرتسخالیا/ باچو آخالایا وزیر دفاع گرجستان در نشست کمیسیون مشترک ناتو-گرجستان در بروکسل گفت: من از وجود همکاریهای سیاسی تنگاتنگ بین گرجستان و ناتو خوشنود هستم. این نیز در نهایت موجب عضویت گرجستان در ناتو خواهد شد.

وی فعالیت کمیته مشترک ناتو-گرجستان را موفق خوانده است.

به گفته وی، با صرف نظر از مشکلات موجود، اصلاحات در زمینه نظامی با موفقیت کامل در گرجستان اجرا میشود.

باچو آخالایا وزیر دفاع گرجستان افزود: ما در زمینه تحصیل نظامی گام های جدی برداشته ایم. این اقدام ما نیز گامی برای نزدیکی به عضویت در ناتو هست. شرکت در عملیاتهای حافظ صلح بین المللی نیز برای ما مهم هست. گرجستان در بین کشورههای غیر ناتو بیشترین نظامی خود را جهت شرکت در عملیاتهای حافظ صلح بین المللی اعزام کرده است. این همکاریهای ما بر اساس منافع دوجانبه هست و موجب برقراری صلح و ثبات در منطقه خواهد شد.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency