سه تبعه آذربایجان بعلت تلاش برای عبور غیر قانونی از مرز گرجستان به ترکیه دستگیر شدند

عکس: سه تبعه آذربایجان بعلت تلاش برای عبور غیر قانونی از مرز گرجستان به ترکیه دستگیر شدند / حوادث

گرجستان، تفلیس، 10 خرداد/ "ترند"، خبرنگار: ن. کیرتسخالیا/ سه تبعه آذربایجان بعلت تلاش برای عبور غیر قانونی از مرز گرجستان به ترکیه دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری "ترند" از اداره مرزبانی گرجستان، اراده حسن اوا، زامیره عباس اوا و آینور قربان اوا از اتباع آذربایجان از مناطق کوهستانی در اراضی بخش "خلواچاروی" گرجستان قصد عبور قاچاق به ترکیه را داشته اند. آنها از سوی مامورین منطقه مرزی "سارپی" گرجستان دستگیر میشوند.

بر اساس قانون کیفری گرجستان بعلت تلاش این افراد برای عبور غیر قانونی از مرز گرجستان به ترکیه، پرونده جنایی برای آنان گشوده شده است.

بررسیها در این قبال ادامه دارد.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency