ایران >

سیاست

 • عکس: شمار جان باختگان کرونا در ایران به ۴۵۸۵ نفر رسید / اجتماعیشمار جان باختگان کرونا در ایران به ۴۵۸۵ نفر رسید 

  13 آوریل 2020, 18:07 (GMT+04:00)

  رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد: تاکنون ۷۳ هزار و ۳۰۳ نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و با فوت ۱۱۱ نفر در ۲۴ ساعت گذشته، موارد فوت ناشی از این ویروس به ۴۵۸۵ نفر رسیده است.

 • عکس: کرونا جان ۱۱۷ نفر دیگر را در ایران گرفت

 / اجتماعیکرونا جان ۱۱۷ نفر دیگر را در ایران گرفت  

  12 آوریل 2020, 17:47 (GMT+04:00)

  رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد: تاکنون ۷۱هزار و ۶۸۶ نفر در ایران به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و با فوت ۱۱۷ نفر در ۲۴ ساعت گذشته، تعداد جان باختگان کرونا در کشور به ۴۴۷۴ نفر رسیده است.

 • عکس: جان باختگان کرونا در ایران به ۴ هزار و ۳۵۷ نفر رسید / اجتماعیجان باختگان کرونا در ایران به ۴ هزار و ۳۵۷ نفر رسید 

  11 آوریل 2020, 16:41 (GMT+04:00)

  رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد: تاکنون ۷۰ هزار و ۲۹ نفر در ایران به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و با فوت ۱۲۵ نفر در ۲۴ ساعت گذشته، تعداد جان باختگان کرونا در کشور به ۴ هزار و ۳۵۷ نفر رسیده است.

 • عکس: تعداد جان باختگان کرونا در ایران به ۴ هزار و ۱۱۰ نفر رسید / اجتماعیتعداد جان باختگان کرونا در ایران به ۴ هزار و ۱۱۰ نفر رسید 

  9 آوریل 2020, 14:07 (GMT+04:00)

  رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت ایران اعلام کرد: تاکنون ۶۶۲۲۰ نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند و با فوت ۱۱۷ نفر در ۲۴ ساعت گذشته، تعداد جان باختگان ناشی از این ویروس در کشور به ۴۱۱۰ نفر رسید.

 • عکس: جان باختگان کرونا در ایران به ۳۸۷۲ نفر رسید / اجتماعیجان باختگان کرونا در ایران به ۳۸۷۲ نفر رسید 

  7 آوریل 2020, 14:49 (GMT+04:00)

  رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد: تاکنون ۶۲ هزار و ۵۸۹ نفر در ایران به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و با فوت ۱۳۳ نفر در ۲۴ ساعت گذشته، فوت ناشی از این ویروس در کشور به سه هزار ۸۷۲ نفر رسید.

 • عکس: کرونا جان ۱۳۶ نفر دیگر را در ایران گرفت / اجتماعیکرونا جان ۱۳۶ نفر دیگر را در ایران گرفت 

  6 آوریل 2020, 18:07 (GMT+04:00)

  رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت ایران اعلام کرد: تاکنون ۶۰۵۰۰ نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و با فوت ۱۳۶ نفر دیگر در ۲۴ ساعت گذشته، جان باختگان کرونا در کشور به ۳۷۳۹ نفر رسید.

 • عکس: کرونا جان ۱۵۱ نفر دیگر را در ایران گرفت / اجتماعیکرونا جان ۱۵۱ نفر دیگر را در ایران گرفت 

  5 آوریل 2020, 16:00 (GMT+04:00)

  رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت ایران اعلام کرد: تاکنون ۵۸ هزار و ۲۲۶ نفر در ایران به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و با فوت ۱۵۱نفر در ۲۴ ساعت گذشته، تعداد جان باختگان کرونا در ایران به ۳۶۰۳ نفر رسید.

 • عکس: کرونا جان ۱۵۸ نفر دیگر را در ایران گرفت / اجتماعیکرونا جان ۱۵۸ نفر دیگر را در ایران گرفت 

  4 آوریل 2020, 17:59 (GMT+04:00)

  رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت ایران اعلام کرد: تاکنون ۵۵ هزار و۷۴۳ نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و با فوت ۱۵۸ نفر در ۲۴ ساعت گذشته، جان باختگان کرونا در کشور به ۳۴۵۲ نفر رسیده است.

 • عکس: کرونا جان ۳۰۳۶ نفر را در ایران گرفت / اجتماعیکرونا جان ۳۰۳۶ نفر را در ایران گرفت 

  1 آوریل 2020, 14:44 (GMT+04:00)

  رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت ایران اعلام کرد: تاکنون ۴۷ هزار و ۵۹۳ نفر به طور قطعی در کشور به ویروس کرونا مبتلا شده و ۳۰۳۶ نفر به علت ابتلا به این ویروس فوت کرده و ۱۵ هزار و ۴۷۳ نفر نیز بهبود یافته‌اند.

 • عکس: تعداد فوتی های کرونا در ایران به ۲۸۹۸ نفر رسید / اجتماعیتعداد فوتی های کرونا در ایران به ۲۸۹۸ نفر رسید 

  31 مارس 2020, 13:48 (GMT+04:00)

  رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد: تاکنون ۴۴ هزار و ۶۰۶ نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و ۲۸۹۸ نفر به علت ابتلا به این ویروس فوت کرده و ۱۴ هزار و ۶۵۶ نفر نیز بهبود یافته‌اند.