ایران >

سیاست

 • عکس: روحانی: نمودار کلی آمار بیماری کرونا در ایران نزولی است / اجتماعیروحانی: نمودار کلی آمار بیماری کرونا در ایران نزولی است 

  30 آوریل 2020, 12:22 (GMT+04:00)

  رییس جمهوری گفت: روز پایانی کرونا مشخص نیست و همه باید در مسیر مبارزه با این بیماری تا آخر در کنار یکدیگر ادامه دهیم؛ مردم بدانند که در این مسیر تنها نیستند و همه ارکان نظام در کنار آنها هستند.

 • عکس: کرونا جان ۷۱ نفر دیگر را در ایران گرفت / اجتماعیکرونا جان ۷۱ نفر دیگر را در ایران گرفت 

  28 آوریل 2020, 14:27 (GMT+04:00)

  رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گفت: تاکنون ۹۲ هزار و ۵۸۴ نفر در ایران به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و با فوت ۷۱نفر در ۲۴ ساعت گذشته، تعداد جان باختگان کرونا در ایران به ۵۸۷۷ نفر رسید.

 • عکس: جان باختگان کرونا در ایران به ۵۸۰۶ نفر رسید / اجتماعیجان باختگان کرونا در ایران به ۵۸۰۶ نفر رسید 

  27 آوریل 2020, 18:03 (GMT+04:00)

  رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت ایران اعلام کرد: تاکنون ۹۱ هزار و ۴۷۲ نفر در ایران به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و با فوت ۹۶ نفر در ۲۴ ساعت گذشته، جان باختگان کرونا در ایران به ۵۸۰۶ نفر رسید.

 • عکس: جان باختگان کرونا در ایران به ۵۶۵۰ نفر رسید / اجتماعیجان باختگان کرونا در ایران به ۵۶۵۰ نفر رسید 

  25 آوریل 2020, 17:24 (GMT+04:00)

  رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت ایران اعلام کرد: تاکنون ۸۹ هزار و ۳۲۸ نفر در ایران به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و با فوت ۷۶ نفر در ۲۴ ساعت گذشته، تعداد جان باختگان کرونا در کشور به ۵۶۵۰ نفر رسید.

 • عکس: جان باختگان کرونا در ایران به ۵۴۸۱ نفر رسید / اجتماعیجان باختگان کرونا در ایران به ۵۴۸۱ نفر رسید 

  23 آوریل 2020, 14:32 (GMT+04:00)

  رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت ایران اعلام کرد: تاکنون 87 هزار و ۲۶ نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و با فوت ۹۰ نفر در ۲۴ ساعت گذشته، تعداد جان باختگان کرونا در ایران به ۵۴۸۱ نفر رسید.

 • عکس: کرونا جان ۹۴ نفر دیگر را در ایران گرفت / اجتماعیکرونا جان ۹۴ نفر دیگر را در ایران گرفت 

  22 آوریل 2020, 15:17 (GMT+04:00)

  رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گفت: تاکنون ۸۵ هزار و ۹۹۶ نفر در ایران به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و با فوت ۹۴ نفر در ۲۴ ساعت گذشته، تعداد جان باختگان کرونا در کشور به ۵۳۹۱ نفر رسید.

 • عکس: جان باختگان کرونا در ایران به ۵۲۹۷ نفر رسید / اجتماعیجان باختگان کرونا در ایران به ۵۲۹۷ نفر رسید 

  21 آوریل 2020, 16:34 (GMT+04:00)

  رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد: تاکنون ۸۴ هزار و ۸۰۲ نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و با فوت ۸۸ نفر در ۲۴ ساعت گذشته، تعداد جان باختگان کرونا در کشور به ۵ هزار و ۲۹۷ نفر رسید.

 • عکس: ۹۱ نفر به جان باختگان کرونا در ایران اضافه شد / اجتماعی۹۱ نفر به جان باختگان کرونا در ایران اضافه شد 

  20 آوریل 2020, 16:17 (GMT+04:00)

  رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گفت: تاکنون ۸۳ هزار و ۵۰۵ نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و با فوت ۹۱ نفر در ۲۴ ساعت گذشته، تعداد جان باختگان کرونا در ایران به ۵۲۰۹ نفر رسید.

 • عکس: کرونا جان ۹۲ نفر دیگر را در ایران گرفت / اجتماعیکرونا جان ۹۲ نفر دیگر را در ایران گرفت 

  16 آوریل 2020, 14:10 (GMT+04:00)

  رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت ایران اعلام کرد: تاکنون ۷۷ هزار و ۹۹۵ نفر در ایران به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و با فوت ۹۲ نفر در ۲۴ ساعت گذشته، تعداد جان باختگان کرونا در کشور به ۴۸۶۹ نفر رسید.

 • عکس: جان باختگان کرونا در ایران به ۴۷۷۷ نفر رسید / اجتماعیجان باختگان کرونا در ایران به ۴۷۷۷ نفر رسید 

  15 آوریل 2020, 17:25 (GMT+04:00)

  رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد: تاکنون ۷۶ هزار و ۳۸۹ نفر در ایران به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و با فوت ۹۴ نفر در ۲۴ ساعت گذشته، جان باختگان کرونا در کشور به ۴۷۷۷ نفر رسید.