ایران >

سیاست

 • عکس: تعداد مبتلایان به کرونا در ایران از مرز ۱۲۰ هزار گذشت

 / اجتماعیتعداد مبتلایان به کرونا در ایران از مرز ۱۲۰ هزار گذشت  

  17 مه 2020, 17:58 (GMT+04:00)

  رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گفت: تاکنون ۱۲۰ هزار و ۱۹۸ نفر در ایران به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و با فوت ۵۱ نفر در ۲۴ ساعت گذشته، تعداد جان باختگان کرونا در ایران به ۶ هزار و ۹۸۸ نفر رسید.

 • عکس: جان باختگان کرونا در ایران به ۶۹۳۷ نفر رسید / اجتماعیجان باختگان کرونا در ایران به ۶۹۳۷ نفر رسید 

  16 مه 2020, 17:25 (GMT+04:00)

  رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گفت: تاکنون ۱۱۸ هزار و ۳۹۲ نفر در ایران به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و با فوت ۳۵ نفر در ۲۴ ساعت گذشته، جان باختگان کرونا در ایران به ۶ هزار و ۹۳۷ نفر رسید.

 • عکس: جان باختگان کرونا در ایران به ۶ هزار و ۸۵۴ نفر رسید / اجتماعیجان باختگان کرونا در ایران به ۶ هزار و ۸۵۴ نفر رسید 

  14 مه 2020, 14:29 (GMT+04:00)

  رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت ایران اعلام کرد: تاکنون ۱۱۴ هزار و ۵۳۳ نفر در ایران به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و با فوت ۷۱ نفر در ۲۴ ساعت گذشته، تعداد جان باختگان کرونا در ایران به ۶ هزار و ۸۵۴ نفر رسید.

 • عکس: جهانپور:‌ کرونا جان ۴۸ نفر دیگر را در ایران گرفت / اجتماعیجهانپور:‌ کرونا جان ۴۸ نفر دیگر را در ایران گرفت 

  12 مه 2020, 15:52 (GMT+04:00)

  رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گفت: تاکنون ۱۱۰ هزار و ۷۶۷ نفر در ایران به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و با فوت ۴۸ نفر در ۲۴ ساعت گذشته، جان باختگان کرونا در کشور به ۶ هزار و ۷۳۳ نفر رسید.

 • عکس: کرونا جان ۵۱ نفر دیگر را در ایران گرفت / اجتماعیکرونا جان ۵۱ نفر دیگر را در ایران گرفت 

  10 مه 2020, 15:33 (GMT+04:00)

  رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد: تاکنون ۱۰۷ هزار و ۶۰۳ نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و با فوت ۵۱ نفر در ۲۴ ساعت گذشته، تعداد جان باختگان کرونا در ایران به ۶ هزار و ۶۴۰ نفر رسید.

 • عکس: کرونا جان ۴۸ نفر دیگر را در ایران گرفت / اجتماعیکرونا جان ۴۸ نفر دیگر را در ایران گرفت 

  9 مه 2020, 17:56 (GMT+04:00)

  رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گفت: تاکنون ۱۰۶ هزار و ۲۲۰ نفر در ایران به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و با فوت ۴۸ نفر در ۲۴ ساعت گذشته، تعداد جان باختگان کرونا در ایران به ۶۵۸۹ نفر رسید.

 • عکس: تعداد مبتلایان به کرونا در ایران از صد هزار گذشت / اجتماعیتعداد مبتلایان به کرونا در ایران از صد هزار گذشت 

  6 مه 2020, 17:51 (GMT+04:00)

  رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گفت: تاکنون ۱۰۱ هزار و ۶۵۰ نفر در ایران به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و با فوت ۷۸ نفر در ۲۴ ساعت گذشته، تعداد جان باختگان کرونا در ایران به ۶۴۱۸ نفر رسید.

 • عکس: جان باختگان کرونا در ایران به ۶۳۴۰ نفر رسید / اجتماعیجان باختگان کرونا در ایران به ۶۳۴۰ نفر رسید 

  5 مه 2020, 16:42 (GMT+04:00)

  رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد: تاکنون ۹۹ هزار و ۹۷۰ نفر در ایران به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و با فوت ۶۳ نفر در ۲۴ ساعت گذشته، جان باختگان کرونا در ایران به ۶۳۴۰ نفر رسید.

 • عکس: کرونا جان ۶۵ نفر دیگر را در ایران گرفت / اجتماعیکرونا جان ۶۵ نفر دیگر را در ایران گرفت 

  2 مه 2020, 14:38 (GMT+04:00)

  رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گفت: تاکنون ۹۶ هزار و ۴۴۸ نفر در ایران به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و با فوت ۶۵ نفر در ۲۴ ساعت گذشته، تعداد جان باختگان کرونا در ایران به ۶۱۵۶نفر رسید.

 • عکس: کرونا جان ۷۱ نفر دیگر را در ایران گرفت

 / اجتماعیکرونا جان ۷۱ نفر دیگر را در ایران گرفت  

  30 آوریل 2020, 14:36 (GMT+04:00)

  رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گفت: تاکنون ۹۴ هزار و ۶۴۰ نفر در ایران به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و با فوت ۷۱نفر در ۲۴ ساعت گذشته، تعداد جان باختگان کرونا در ایران به ۶۰۲۸ نفر رسید.