صادرات گاز آذربایجان به اوکراین توسط مسیر جدید

عکس: صادرات گاز آذربایجان به اوکراین توسط مسیر جدید / تحلیل و نظر

آذربایجان، باکو،12 رادیبهشت، خبرگزاری "ترند"/

"سیمور علی اف" معاون رئیس خبرگزاری "ترندکاپیتال"

افزایش سالیانه تولید گاز، کشف ذخایر جدید، وجود تعداد زیادی از حوزه های گاز و ذخایر گازی اثبات شده به میزان 2 تریلیون متر مکعب در آذربایجان امکانات جدیدی برای عرضه این نوع سوخت در بازارها به وجود میاورد.

روسای جمهوری آذربایجان و اوکراین هفته گذشته مسئله انتقال گاز مایع به کشور اوکراین را مذاکره کردند.

به گفته یوری بویکو، وزیر سوخت و انرژی اوکراین، پس از 3 سال آذربایجان گاز مایع خود را به اوکراین صادر خواهد کرد. طرفین در این مورد در طول سفر ویکتور یانوکویچ، رئیس جمهور اوکراین به باکو به توافق رسیدند.

در حال حاضر، آذربایجان روش های مختلف انتقال گاز را بررسی می کند. امروزه پروژه های مختلف در چارچوب "کریدور جنوبی گاز" از جمله "نابوکو"، ITGI ، خط لوله گازی ترانس آدریاتیک و همچنین مسیرهای دیگر انتقال گاز به کشورهای خاور میانه، ایران و مناطق دیگر مورد مذاکره قرار گرفته است.

پروژه های انتقال گاز مایع در حوزه دریای سیاه در طول سال های اخیر خیلی فعالتر شدند. پروژه Azerbaijan- Georgia- Romania interconnector(AGRI) یکی از پروزه های امیدوارکننده گاز آذربایجان است که در چارچوب آن انتقال گاز مایع از دریای سیاه برنامه ریزی شده است. کشور مجارستان نیز به این پروزه پیوسته است.

یکی از مهم ترین مفاد این پروژه ساخت تاسیسات برای بارگیری گاز مایع در ترمینال شهر کولوی در گرجستان است که شرکت "سوکار" ( شرکت دولتی نفت آذربایجان ) آن را بر عهده دارد.

تاسیسات گاز مایع، انتقال گاز آذربایجان به همه کشورهای حاشیه دریای سیاه را که دارای ترمینال گاز طبیعی هستند، امکان پذیر خواهد ساخت.

پروژه ساخت ترمینال گاز مایع امروز به عنوان یکی از پروژه های ملی کشور اوکراین به شمار می رود.

برای اوکراین کشور آذربایجان مهم ترین تامین کننده گاز مایع محسوب می شود. در حال حاضر در اوکراین برای احداث ترمینال گاز دستگاه دولتی ایجاد شده است که مشغول جلب سرمایه گذاری و تحقیقات امکان سنجی می شود.

کارشناسان در اوکراین بر این باورند که مسیر کوتاه مزیت اصلی انتقال گاز آذربایجان است. این برای همکاری متقابلا سودمند و مؤثر است.

بنا بر طرح ساخت پایانه گاز مایع در اوکراین، مطالعات امکان سنجی در این مورد در سه ماهه سوم سال آینده به پایان خواهد رسید.

طبق طرح ساخت پایانه گاز مایع، یک کنسرسیوم بین المللی در سه ماهه سوم و چهارم سال 2011 ایجاد خواهد شد. تهیه طرح ساخت ترمینال برای کل سال 2012 پیشبینی شده است. مراسم امضای قراردادها در مورد انتقال گاز مایع برای نیمه دوم سال 2012 و سه ماهه اول سال 2013 برنامه ریزی شده است. قرار است که مرحله اول ساخت ترمینال گاز مایع که در سه ماهه دوم سال 2013 آغاز می شود، تا آخر سال 2015 به پایان رسد.

کشورهای آذربایجان، مصر، لیبی، الجزایر و قطر به عنوان تامین کنندگان گاز مایع برای این ترمینال در نظر گرفته شده اند. انتقال گاز مایع از آذربایجان کوتاه ترین مسیر محسوب می شود (2300 کیلومتر).

انتقال گاز مایع به اوکراین برای آذربایجان امکانات دیگری جهت عرضه حامل های انرژی در بازارهای جدید به وجود خواهد آورد. در حال حاضر آذربایجان خواستار افزایش تعداد مسیرهای انتقال حامل های انرژی است. این به نوبه خود، هم تامین امنیتی و هم افزایش در آمدها ناشی از اجرای این عملیات را امکان پذیر خواهد کرد.

انتظار می رود که در آینده صادرات گاز از آذربایجان توسط مسیرهای دیگر به همراه سایر صادرکنندگان گاز آسیا، از جمله ترکمنستان، افزایش یابد.

گفتنی است که وجود زیرساخت های آماده و کارآمد و شرایط رقابتی حمل و نقل برای انتقال گاز مایع از حوزه دریای خزر از طریق مسیرهای مختلف اهمیت ریادی دارد. امروز آذربایجان به طور کامل امنیت انرژی خود را تامین کرده است و گاز مایع به کشورهای دیگر هم صادر می کند. برای انتقال گاز مایع توسط مسیرهای دیگر وارد کنندگان باید شرایط لازم و زیرساخت های برای دریافت حامل های انرژی حوزه دریای خزر را ایجاد کنند.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency