برای بهبود "خدمات الکترونیکی" توسط دستگاه های دولتی در آذربایجان اقداماتی در حال انجام است

عکس: برای بهبود "خدمات الکترونیکی" توسط دستگاه های دولتی در آذربایجان اقداماتی در حال انجام است / ارتباطات تلفنی

آذربایجان، باکو، 3 خرداد، خبرگزاری "ترند"، خبرنگار: ح. ولی یف/ به گزارش خبرگزاری "ترند"، التماس محمداف معاون وزیر ارتباطات و فن آوریهای اطلاعاتی آذربایجان روز سه شنبه گفت: وزارت ارتباطات و فن آوریهای اطلاعاتی آذربایجان بر اساس فرمان الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان در مورد تطبیق خدمات الکترونیکی در دستگاه های دولتی، به مدت سه ماه برای ارزیابی وضعیت خدمات الکترونیکی و اجرای تدابیر خصوصی در این زمینه را آغاز کرده است.

به گفته وی، در فرمان الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان در مورد تطبیق خدمات الکترونیکی در دستگاه های دولتی، تمامی انواع و اقسام تطیق این نوع خدمات در کشور مشخص شده است.

وی افزود: بر اساس همین فرمان رئیس جمهوری، وزارت ارتباطات و فن آوریهای اطلاعاتی آذربایجان موظف به همکاری در این زمینه با تمامی دستگاه های دولتی و تسریع این روند شده است.

وی اضافه کرد: در برخی نهادها و ادارات در آذربایجان تطبیق خدمات الکترونیکی در سطح بسیار بالا است که از جمله میتوان به سایتهای رسمی وزارت دارایی، کمیته گمرک و وزارت تحصیل اشاره کرد. لاکن در برخی ادارات و موسسات باید در این زمینه آغاز به اجرای اقدامات نمود. و لذا باید برای توسعه خدمات الکترونیکی در کشور اقداماتی صورت بگیرد.

وی بیان کرد که بدین منظور بودجه خاصی اختصاص یافته که باعث تطبیق هر چه بهتر خدمات الکترونیکی در کشور خواهد شد.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency