برای تقویت تأمین امنیت اطلاعاتی در آذربایجان اقداماتی در حال انجام است

عکس: برای تقویت تأمین امنیت اطلاعاتی در آذربایجان اقداماتی در حال انجام است / ارتباطات تلفنی

آذربایجان، باکو، 14 اردیبهشت، خبرگزاری "ترند"، خبرنگار: ح. ولی اف/ المیر ولیزاده معاون وزیر ارتباطات و فن آوریهای اطلاعاتی آذربایجان امروز در میزگردی که با عنوان "جرایم اینترنتی، امنیت ملی؛ سیاست ناتو و دیدگاه های ملی" در باکو برگزار میشد، گفت: کارهای تقویت تأمین امنیت اطلاعاتی در آذربایجان ادامه دارد و از فعالیت سایتهای تخریبی و افراطی در کشور جلوگیری میشود.

این میزگرد از سوی وزارت ارتباطات و فن آوریهای اطلاعاتی آذربایجان، نمایندگی ناتو در آذربایجان (سفارت رومانی در باکو) و مرکز تحقیقات راهبردی نهاد ریاست جمهوری آذربایجان برگزار میشود.

به گفته ولیزاده، پس از مشخص شدن موارد غیر قانونی در فعالیت این سایتها برای جلوگیری از فعالیت آنها اقداماتی انجام میگیرد.

وی تصریح کرد: اقدامات جلوگیری از این موارد، نباید بعنوان محدودیت سازی فعالیت رسانه های اینترنتی ارزیابی شود. همه این اقدامات در چهارچوب قانون انجام میگیرد. این برنامه های در چهارچوب نظارت بر سایتهای اینترنتی است.

وی اضافه کرد: تأمین امنیت اطلاعاتی در آذربایجان برای دولت و همه شهروندان اهمیت زیادی دارد. همه اقدامات در این راستا در چهارچوب قانون انجام میگیرد. آذربایجان با پیوستن به کنوانسیونهای بین المللی این اقدامات را انجام میدهد. ما با استفاده از تجارب جهانی برای تقویت تأمین امنیت اطلاعاتی در کشور سعی میکنیم.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency