رئیس کنسرسیوم "نابوکو": روسیه می تواند برای خط لوله "نابوکو" گاز عرضه نماید

عکس: رئیس کنسرسیوم "نابوکو": روسیه می تواند برای خط لوله "نابوکو" گاز عرضه نماید / انرژی

آذربایجان، باکو/ 19 اسفند /خبرگزاری "ترند"، خبرنگار: اِ. اسماعیل اف/

رینهارد میتچک، مدیر عامل کنسرسیوم "نابوکو" در مصاحبه با روزنامه "Világgazdaság " روز پنجشنبه گفت، تصمیم سرمایه گذاری در قالب پروژه خط لوله گازی "نابوکو" امسال اتخاذ خواهد شد و روسیه می توانست گاز خود را توسط این خط لوله در مراحل بعدی صادر نماید.

میتچک افزود، اگر نابوکو مسایل مربوط به سرمایه گذاری را حل و فصل نماید، این شرکت همچنین تا پایان امسال مناقصه اجرای ظرفیت در خط لوله (open - season ) با همکاری کمیسیون اروپا و مقامات مسئول انرژی کشورهای شرکت کننده در پروژه را پس از عقد قراردادهای اولیه برگزار خواهد کرد.

به گفته مدیر عامل "نابوکو"، آذربایجان و عراق، سپس همچنین ترکمنستان گاز خود را در مقطع نخست اجرای پروژه از طریق این خط لوله صادر خواهند کرد، این در حالی است که روسیه می توانست گاز خود را به واسطه این خط لوله از طریق ترکمنستان در مرحله دوم انتقال دهد. میتچک اظهار داشت، شرکت طراحی هنوز به مذاکرات مستقیم با صادر کنندگان دایر بر صادرات گاز روسیه بوسیله خط لوله "نابوکو" مبادرت نکرده است. وی همچنین یادآور شد، ایران بعلت ناآرامی های سیاسی در این کشور و همچنین بخاطر اینکه وارد کننده خالص گاز میباشد، هم اکنون بعنوان صادر کننده گاز برای خط لوله نابوکو بررسی نمی شود.

به گفته میتچک، این شرکت اکنون در حال تحلیل عواملی است که می توانند بر هزینه ساخت خط لوله تأثیر بگذارند. طبق برآوردها، هزینه نهایی پروژه احتمالاً در محدوده متوسط​​ بالاتر از مبلغ 7.9 میلیارد یورو که پیشتر پنداشته می شد، خواهد بود.

مدیر عامل کنسرسیوم خاطرنشان ساخت، پروژه NGPI در حال بررسی این امر است که کدام یک از سه شرکت- MOL مجارستان، OMV اتریش و یا RWE آلمان- عهده دار اعطای تضمین های دولتی به میزان 1.7 میلیارد یورو خواهند شد. به گفته وی، در همان زمان، بدیهی است، سه شرکت دولتی- Botas ترکیه، Transgaz رومانی و Bulgargaz بلغارستان- چنین ضمانت های دولتی را ارایه خواهند داد.

میتچک گفت، خط لوله "نابوکو" بر پایه سیستم "پنجره واحد" که کنسرسیوم NGPI در آن مذاکراتی دایر بر قراردادهای گازی با صادر کنندگان در کل امتداد خط لوله انجام می دهد، فعالیت خواهد کرد که در نتیجه، توافق های ترانزیتی با هر یک از کشورها در طول مسیر خط لوله لازم نیست.

میتچک بیان کرد، وی نگران این نیست که پروژه AGRI مورد نظر برای صادرات گاز مایع از آذربایجان به اروپای مرکزی از طریق دریای سیاه و رومانی سرمایه گذاری ها را از پروژه "نابوکو" منحرف خواهد کرد و افزود، اروپا نیازمند گاز از همه منابع ممکن میباشد.

آغاز ساخت خط لوله "نابوکو" با طول 3,3 هزار کیلومتر و با هزینه 7,9 میلیارد یورو در سال 2012 در نظر گرفته شده است. پیش بینی می شود که پس از پایان مرحله اول ساخت این خط لوله از سال 2014 گاز آذربایجان و کشورهای آسیای مرکزی از طریق خط لوله "نابوکو" به کشورهای عضو اتحادیه اروپا صادر خواهد شد. مرحله بعدی ساخت آن نیز در سال 2015 به پایان خواهد رسید. حداکثر ظرفیت انتقال این خط لوله 31 میلیارد متر مکعب گاز در سال تشکیل می دهد. در مرحله اول انتقال حدود 8 میلیارد متر مکعب از گاز حوزه "شاهدنیز" آذربایجان توسط این خط لوله انتظار میرود.

سهامداران این پروژه بترتیب زیر شرکتهای OMV اتریش، MOL مجارستان، Bulgargaz بلغارستان، Transgaz رومانی، Botash ترکیه و RWE آلمان هر کدام صاحب سهم برابر- 67/16 درصد میباشند.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency