هیات تجاری اتاق تهران به باکو سفر می کند

عکس:  هیات  تجاری اتاق تهران به باکو سفر می کند / اخبار تجاری و اقتصادی

آذربایجان، باکو، خبرگزاری ترند، 18 آذر خبرنگار ع. علی اف /
هیاتی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به سرپرستی یحیی آل اسحاق رئیس اتاق در تاریخ 16 دسامبر به باکو سفر خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری ترند به نقل از کنفدراسیون ملی کارفرمایان آذربایجان، سفر هیات ایرانی تا 19 دسامبر ادامه خواهد داشت و این هیات در 17 دسامبر با نمایندگان کنفدراسیون کارفرمایان آذربایجان دیدار خواهند کرد.
در ترکیب هیات ایرانی صاحبان صنایع که در تولید انواع مختلف تجهیزات و مواد فعالیت می کنند حضور خواهند داشت.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency