معرفی فرصتهای اقتصادی و تجاری آذربایجان در پاریس

عکس: معرفی فرصتهای اقتصادی و تجاری آذربایجان در پاریس / اخبار تجاری و اقتصادی

آذر بایجان، باکو، 22 اردیبهشت، خبرگزاری "ترند"، خبرنگار: ن. اسماعیل اوا/ به گزارش خبرگزاری "ترند" از وزارت توسعه اقتصادی آذربایجان، روز پنجشنبه سمیناری بمنظور معرفی فرصتهای اقتصادی و تجاری کشورهای قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی در پاریس برگزار خواهد شد.

این سمینار از سوی سنای فرانسه با حضور نمایندگان مجمع موسسات فرانسه، سازمان "Ubifrance" ، آژانس سرمایه گذاریهای بین المللی و اتاق تجارت فرانسه و بنیاد توسعه صادرات و سرمایه گذاری آذربایجان (AZPROMO) در پاریس برگزار خواهد شد.

عادل محمداف رئیس بنیاد توسعه صادرات و سرمایه گذاری آذربایجان (AZPROMO) در این سمینار در مورد فرصتهای اقتصادی و تجاری آذربایجان سخنرانی خواهد کرد.

نمایندگان بنیاد توسعه صادرات و سرمایه گذاری آذربایجان در همین چهارچوب برخی دیدارهای دوجانبه نیز برگزار خواهند کرد.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency