ترکیه در اقتصاد آذربایجان 6 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است

عکس: ترکیه در اقتصاد آذربایجان 6 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است / اخبار تجاری و اقتصادی

آذربایجان، باکو،8 اردیبهشت، خبرگزاری"ترند" ، خبرنگار: آ. آخونداف/ سامیر ولی یف، رئیس بخش اجرایی وزارت توسعه
اقتصادی آذربایجان روز پنج شنبه در باکو درکنفرانس همکاری بین آذربایجان و ترکیه تحت عنوان " توسعه اجتماعی و اقتصادی جهانی " گفت: "از لحاظ حجم سرمایه گذاری در بخش غیر نفتی در آذربایجان، جمهوری ترکیه جایگاه اول را دارد".

سامیر ولی یف افزود: "در حال حاضر، بیش از هزار شرکت ترکیه در بخش های مختلف اقتصاد آذربایجان با موفقیت فعالیت می کنند. حجم سرمایه گزاری ترکیه در اذربایجان از سال 2002، به میزان 2 میلیارد دلار افزایش یافته است".

متین ائکر، رئیس اداره کل روابط خارجی اقتصادی سازمان برنامه ریزی ترکیه گفت که امكانات بالقوه روابط ترکیه و آذربایجان افزایش حجم تبادل تجاری کنونی امکان پذیر می سازد.

متین ائکر اظهار داشت: "در حالی که حجم تبادل تجاری بین آذربایجان و ترکیه در سال 2005 حدود800 میلیون دلار تشکیل داده بود، در سال 2010 به میزان 2.5 میلیارد دلار رسیده است".

به گفته متین ائکر، به طور کلی، حجم سرمایه گذاری کارفرمایان آذربایجانی در ترکیه که بخش فعالیت اصلی آن پتروشیمی و گردشگری است، 3 میلیارد دلار تشکیل داده است.

متین ائکر علاوه کرد: "حجم کل سرمایه گذاری ترکیه در اقتصاد آذربایجان 6 میلیارد دلار تشکیل داده است. تا به حال، شرکت های ترکیه در 237 پروژه در آذربایجان قراردادهایی امضا کردند. ما بر این باوریم که این آمار افزایش خواهد یافت. ترکیه از موفقیت اقتصادی آذربایجان حمایت می کند".

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency