سفیر ترکمنستان: ترکمنستان مسایل زیست محیطی را جنبه های مهم تحقق پروژه احداث خط لوله ترانس خزر میداند

عکس: سفیر ترکمنستان: ترکمنستان مسایل زیست محیطی را جنبه های مهم تحقق پروژه احداث خط لوله ترانس خزر میداند / اخبار تجاری و اقتصادی

آذربایجان، باکو، 18 اسفند، خبرگزاری "ترند"، خبرنگار: و. ژاورونکوا/ به گزارش خبرگزاری "ترند"، "تویلی کومکف" سفیر ترکمنستان در آذربایجان روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: ترکمنستان مسایل زیست محیطی را جنبه های مهم تحقق پروژه احداث خط لوله ترانس خزر میداند. مدتی پیش با ابتکار ترکمنستان کنفرانس مسایل اکولوژی در عشق آباد برگزار شده است.
وی تصریح کرد: ترکمنستان همچنان به تحقق پروژه های تنوع سازی مسیرهای صادراتی گازی کشور پایبند است. خطوط لوله "ترکمنستان-چین" و "ترکمنستان-ایران" و همچنین خط لوله "تاپی" (ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-هند) نیز از این پروژه ها هستند.
وی افزود: ترکمنستان آماده فروش گاز خود برای همه خریداران در مرز کشور و همچنین صدور آن به بازار اروپا است.

گفتنی است، توسط خط لوله ترانس خزر نقل گاز ترکمنستان به آذربایجان از طریق ته دریای خزر در نظر گرفته میشود. این خط لوله گازی بخشی از کریدور جنوب جهت صدور گاز منطقه به بازار اروپا را تشکیل خواهد داد.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency