روسیه و افغانستان قرارداد همکاریهای اقتصادی و تجاری امضا کردند

عکس: روسیه و افغانستان قرارداد همکاریهای اقتصادی و تجاری امضا کردند / اخبار تجاری و اقتصادی

به نوشته خبرگزاری "ریا نووستی"، توافقنامه بین حکومتهای روسیه و افغانستان در مورد همکاریهای اقتصادی و تجاری پس از مذاکرات سران دو کشور در کرملین امضا شد.

این توافقنامه بویژه تشکیل کمیسیون مشترک دوجانبه را مد نظر دارد.

این سند را از طرف روسیه اِلویرا نابیؤلینا، وزیر توسعه اقتصادی این کشور به امضا رساند.

رؤسای جمهود دو کشور پس از انجام گفتگوها همچنین بیانیه مشترک صادر کردند.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency