کمیته آمار آذربایجان: طبق نتایج سال 2010 رشد نرخ تولید ناخالص داخلی آذربایجان در حد 4.7 تا 4.8 درصد پیش بینی می شود

عکس: کمیته آمار آذربایجان: طبق نتایج سال 2010 رشد نرخ تولید ناخالص داخلی آذربایجان در حد 4.7 تا 4.8 درصد پیش بینی می شود / اخبار تجاری و اقتصادی

آذربایجان، باکو، 22 آذر، خبرگزاری "ترند"، خبرنگار: ن. اسماعیل اوا/

عارف ولی اف، رئیس کمیته دولتی آمار آذربایجان روز یکشنبه گفت، طبق نتایج 11 ماه، نرخ رشد تولید ناخالص ملی آذربایجان 4.5 درصد شد یافت.

ولی اف افزود: "با توجه به اینکه امروزه در تمامی حوزه های اقتصاد آذربایجان بغیر از بخش کشاورزی رشد مشاهده می شود، تولیدات ناخالص داخلی کشور بموجب نتایج سال 2010 در حد 4.7 تا 4.8 درصد پیش بینی می شود".

ولی اف اظهار داشت، با وجود رشد 4.5 درصدی تولیدات ناخالص داخلی، نرخ رشد تولیدات ناخالص غیر نفتی ظرف 11 ماه امسال شش درصد بود.

به گفته وی، کاهش میزان تولید محصولات کشاورزی بعلت رکود 8-9 درصدی تولید محصولات مزرعه، بویژه، کاهش 25 درصدی تولید غله و دو درصدی سیب زمینی بود.

در بخش دام پروری 6 تا 7 درصد رشد پیش بینی می شود.

به گفته رئیس کمیته دولتی آمار، میزان تورم در ماههای ژانویه تا نوامبر امسال 5.5 درصد بود و بر حسب نتایج سال جاری در حد 5.6 تا 5.7 درصد پیش بینی می گردد.

ولی اف تصریح کرد: "افزایش قیمت مصرف کننده بر عوامل خارجی تأثیرگذار بود، بخصوص قیمت محصولات وارداتی. در عین حال، در فصل زمستان معمولاً در کشور افزایش موسمی قیمتها مشاهده می شود. مخصوصاً، افزایش قیمت در صورت غلبه تقاضا بر عرضه مشاهده می گردد ولی در آذربایجان روند معکوس جریان دارد- عرضه بیش از تقاضا است".

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency