ترکشی در تن زهرا، دشنه ای بر پیکر انسانیت

عکس: ترکشی در تن زهرا، دشنه ای بر پیکر انسانیت / ارمنستان

فرهاد دانشور

شاید مادربزرگ طفل 18 ماهه را در آغوش کشید تا برای اولین بار قصه هزار و یک شب در گوشش نجوا کند اما صد افسوس که گلوله خمپاره مجال نداد.

در عجبم از منادیان انسانیت و حقوق بشر که اینچنین منفعلانه به تماشای مرگ جانسوز زهرا نشستنه اند وقتی دل سنگ این درد را برنتافت و کوهستان در غم زهرا و زهراها رخت سیاه بر تن کرد و شد "قره باغ".

گلوله ای که دژخیمان بدنهاد رژیم کودک کش ارمنستان روانه کردند غروب سه شنبه روستای آلخانلی آذربایجان را به خون زهرا قلی اوا و مادربزرگ 51 ساله اش آغشته کرد.

وقتی این فرشته کوچک از دنیای تاریک ما رخت بربست تا دیگر شاهد تلخ کامی این روزگار بی آزرم نباشد تنها یک گناه مرتکب شده بود و آن اینکه هیچگاه حاضر به ترک خانه و کاشانه نشد.

زهرا اولین قربانی خودکامگی رهبران حزب داشناک نیست و با توجه به انفعال جامعه جهانی در قبال معضل قره باغ چه بسا که زهرا های بیشتری درآتش کین و نفرت ارامنه بسوزند.

تنشها در قره باغ کوهستانی از سال 1988 آغاز شد و تا سال 1993 نیروهای ارمنستان به غیر از این نواحی، هفت منطقه دیگر جمهوری آذربایجان را اشغال کرد. در سال 1994 طرفین به آتش بس دست یافتند، اما تاکنون تلاشهای گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا برای صلح به نتیجه ای نرسیده است.

تاکنون هیچ کشوری دولت خودخوانده قره باغ را به رسمیت نشناخته و چندین قطعنامه سازمان ملل خواستار رفع اشغال اراضی آذربایجان و تمامیت ارضی این کشور شده اند.

ارمنستان تاکنون این قطعنامه ها را نادیده گرفته است.

این حمله که با کشتار گسترده غیر نظامیان آذری همراه بود به اشغال شهر خوجالی انجامید و تا زمان انعقاد قرارداد آتش بس در سال 1994 نیروهای ارمنی بیست درصد خاک آذربایجان از جمله شهرهای مهم شوشا، لاچین، خواجه وند، کلبجر، آق دره ، آق دام، جبراییل، فضولی ، قبادلی و زنگیلان را نیز به اشغال درآوردند.

در این میان جامعه جهانی و هر فرد انسان دوستی مکلف است به هر نحو ممکن اعتراض خود را نسبت به اعمال خشونت، کشتار غیرنظامیان و اشغال اراضی جمهوری آذربایجان بیان دارد. مگر نه آنکه طبق حقوق بین الملل کشتار غیرنظامیان جنایت بر علیه بشریت محسوب می گردد؟ سخن آخر اینکه ترکشی که زهرای معصوم را پرپر کرد دشنه ای است که هر روز پیکر انسانیت را می شکافد.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency