توقف عملیات نظامی میان آذربایجان و نیروهای ارمنی

عکس: توقف عملیات نظامی میان آذربایجان و نیروهای ارمنی / ارمنستان

وزارت دفاع آذربایجان می گوید که از ساعت 12 ظهر سه شنبه عملیات نظامی نیروهای آذربایجان و ارمنستان علیه همدیگر متوقف شده است.

به گزارش خبرگزاری ترند، هم کنون نیروهای آذربایجانی در مناطق آزاد شده، استحکامات خود را انجام می دهند.

بر اساس گزارش وزارت دفاع آذربایجان شمار کشته های نظامی ارمنی از روز شنبه تا کنون به 370 نفر و تلفات آذربایجان نیز به 31 نفر رسیده است.

روز شنبه با آتشبار نیروهای ارمنی به روستاهای آذربایجان، تنشها در قره باغ کوهستانی افروخته شد.

به گزارش خبرگزاری ترند، وزارت دفاع آذربایجان می گوید که به غیر از 370 کشته، چندین تانک، استحکامات مهندسی و توپخانه نیروهای ارمنستان نیز مورد هدف قرار گرفته است. قسمتهایی از اراضی اشغالی نیز آزاد شده است.

تنشها در قره باغ کوهستانی از سال 1988 آغاز شد و تا سال 1993 نیروهای ارمنستان به غیر از این نواحی، هفت منطقه دیگر جمهوری آذربایجان را اشغال کرد. در سال 1994 طرفین به آتش بس دست یافتند، اما تاکنون تلاشهای گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا برای صلح به نتیجه ای نرسیده است.

تاکنون هیچ کشوری دولت خودخوانده قره باغ را به رسمیت نشناخته و چندین قطعنامه سازمان ملل خواستار رفع اشغال اراضی آذربایجان و تمامیت ارضی این کشور شده اند.

ارمنستان تاکنون این قطعنامه ها را نادیده گرفته است.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency