وزیر کشور سابق ارمنستان حکومت را به خاطر تفاهمنامه ارمنستان – ترکیه انتقاد میکند

عکس: وزیر کشور سابق ارمنستان حکومت را به خاطر تفاهمنامه ارمنستان – ترکیه انتقاد میکند / ارمنستان

آلکساندر آرزومانیان وزیر کشور اسبق ارمنستان بر این باور است که، حکومت ارمنستان برای بهبودسازی روابط با ترکیه و حل مناقشه قره باغ کوهستانی "زیر فشار و توصیه های" نیروهای خارجی میباشد.
آرزومانیان که در جناح مخالف حکومت ارمنستان قرار دارد امروز طی کنفرانس مطبوعاتی بیان کرده است که سیاست خارجی کشور بر اساس خط برنامه ریزی شده از خارج تنظیم میشود و این امر در تضاد با منافع ملی ارمنستان است.
وی در نظرگیری تشکیل کمیسیونی عبارت از تاریخدانان در متن تفاهمنامه را "غیر قابل قبول" تلقی میکند.
وی همچنین گفته است که ارمنستان در حین برقراری روابط دیپلماتیک با 143 کشور جهان تفاهمنامه ها را به پارلمان ارائه نداده است. بنا به گفته وزیر کشور سابق این اسناد به خاطر متن و مضمون جزئیات آن با تفاهمنامه هایی که برای توافق به برقراری روابط دیپلماتیک دوجانبه تدوین میشود فرق دارد.
آرزومانیان میگوید که سرکیسیان مجبور به امضا تفاهمنامه میباشد. در عکس تقدیر مقام غیر قانونی ریاست جمهوری را که در 1 مای 2008 در نتیجه خون ریزی در ایروان تصاحب نموده است را از دست خواهد داد.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency