ایران طی یک ساعت 4 طلا درو کرد (جدول)

عکس: ایران طی یک ساعت 4 طلا درو کرد (جدول) / ایران

در حالی که شمار مدالهای طلای ایران در دور جدید بازیهای همبستگی اسلامی تا ساعت 12:00 به وقت باکو 34 بود، یک ساعت بعد ورزشکاران ایرانی شمار مدالهای طلا را به 38 رساندند.

به گزارش خبرگزاری ترند، آذربایجان با 75 طلا و ترکیه با 71 طلا صدرنشین این دور از مسابقات هستند که با حضور 3000 ورزشکار از کشورهای اسلامی در پایتخت آذربایجان، باکو، برگزار می شود.

جدول جزئیات مدالها تا ساعت 1:30 دوشنبه اول خرداد به وقت باکو

Rank

Country

Gold

Silver

Bronze

Total

1

Azerbaijan

75

50

36

161

2

Turkey

71

66

57

194

3

Iran

38

26

33

97

4

Uzbekistan

15

17

31

63

5

Bahrain

12

5

4

21

6

Algeria

7

12

21

40

7

Morocco

7

5

15

27

8

Indonesia

6

29

23

58

9

Egypt

6

5

7

18

10

Kyrgyzstan

4

5

8

17

11

Saudi Arabia

4

1

6

11

12

Jordan

3

1

11

15

13

Iraq

2

7

5

14

14

Kazakhstan

2

5

12

19

15

Turkmenistan

2

4

7

13

16

Qatar

2

3

7

12

17

Nigeria

2

3

1

6

18

Syrian Arab Republic

2

2

6

10

19

Tunisia

1

3

8

12

20

Cameroon

1

2

6

9

21

Bangladesh

1

1

1

3

21

Senegal

1

1

1

3

23

Gambia

1

1

0

2

24

Benin

1

0

1

2

24

Guinea-Bissau

1

0

1

2

24

Mozambique

1

0

1

2

27

Pakistan

0

3

9

12

28

Oman

0

3

4

7

29

United Arab Emirates

0

1

3

4

30

Guyana

0

1

2

3

30

Suriname

0

1

2

3

32

Djibouti

0

1

1

2

33

Mali

0

1

0

1

33

Uganda

0

1

0

1

35

Afghanistan

0

0

6

6

36

Côte d'Ivoire

0

0

4

4

36

Tajikistan

0

0

4

4

38

Malaysia

0

0

2

2

38

Yemen

0

0

2

2

40

Lebanon

0

0

1

1

41

Albania

0

0

0

0

41

Brunei Darussalam

0

0

0

0

41

Burkina Faso

0

0

0

0

41

Chad

0

0

0

0

41

Comoros

0

0

0

0

41

Gabon

0

0

0

0

41

Guinea

0

0

0

0

41

Maldives

0

0

0

0

41

Mauritania

0

0

0

0

41

Niger

0

0

0

0

41

Palestine

0

0

0

0

41

Sierra Leone

0

0

0

0

41

Somalia

0

0

0

0

41

Togo

0

0

0

0

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency