ترکیه صدرنشینی بازیهای اسلامی را از آذربایجان گرفت

عکس: ترکیه صدرنشینی بازیهای اسلامی را از آذربایجان گرفت / ایران

ترکیه با 35 مدال طلا صدرنشین بازیهای همبستگی اسلامی است.

ورزشکاران ترک تا ساعت 10:00 به وقت محلی با 92 مدال شامل 35 مدال طلا، 31 نقره و 26 برنز صدرنشین است.

آذربایجان با 68 مدال شامل 33 مدال طلا، 23 نقره و 12 برنز مقام دوم را دارد.

ایران بعد از ازبکستان و اندونزی در مقام پنج قرار دارد. ایران تاکنون 5 مدال طلا، 8 نقره و 11 برنز دریافت کرده است.

به گزارش خبرگزاری ترند، بیش از 3000 ورزشکار از 54 کشور و حدود 2000 نماینده از تیمها و گروه فنی در این دور از مسابقات حضور دارند که بیشترین تعداد از زمان برگزاری بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی است.

آذربایجان با 325 ورزشکار در این دور از مسابقات حضور دارد. ترکیه با 345 ورزشکار بیشترین تعداد ورزشکار را میان کشورهای اسلامی به این مسابقات آورده و ایران نیز با 300 ورزشکار در مقام سوم از حیث تعداد ورزشکاران حاضر است.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency