اراده جهانی برای مشارکت در برنامه های اقتصادی ایران استوار است

عکس: اراده جهانی برای مشارکت در برنامه های اقتصادی ایران استوار است / ایران

محسن پاک آیین سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان در مصاحبه با خبرگزاری ترند در باکو تأکید کرد : مسیر توسعه جمهوری اسلامی ایران در دوره اعمال تحریم های غیر قانونی و ظالمانه، متوقف نشد و پس از لغو تحریم ها نیز روند روبه رشد خود را ادامه خواهد داد.

وی با اشاره به تمایل فعالان اقتصادی جهان به مشارکت در ایران به سفر معاون صدراعظم آلمان با هیأتی 100 نفره به تهران افزود : رفع موانع غیرضروری، زمینه ساز استفاده کامل از ظرفیت های ایران در تعامل با همه کشورهای جهان به خصوص کشورهای دوست و برادر از جمله جمهوری آذربایجان خواهد بود.

پاک آیین با تأکید بر این که در آینده تعاملات اقتصادی تهران و باکو افزایش خواهد یافت افزود : قطعنامه مصوب شورای امنیت بیانگر اراده جهانی برای مشارکت در برنامه های اقتصادی ایران است و ما این دستاورد را متعلق به همه کشورهای مستقل و درحال توسعه به خصوص همسایگان خود می دانیم.

وی به ضرورت حل مناقشات غیر ضروری در منطقه نیز اشاره کرد و گفت : این توافق به استفاده از ظرفیت های جمهوری اسلامی ایران برای حل مناقشات منطقه ای، از جمله مقابله با داعش و افراط گرایی کمک می کند.

دیپلمات ارشد ایرانی در جمهوری آذربایجان این توافق را تثبیت کننده برنامه صلح آمیز هسته ای ایران و نماد دیپلماسی برد - برد دانست و گفت: لغو هر شش قطعنامه ضد ایرانی شورای امنیت و خروج پرونده صلح آمیز هسته ای ایران از فصل هفتم منشور ملل متحد یک تحول مهم در مذاکرات وین بود

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency