ایران برنده اولین مورد از شکایت گازی ترکیه

عکس: ایران برنده اولین مورد از شکایت گازی ترکیه / ایران

دیوان داوری بین المللی شکایت گازی ترکیه از ایران را مبنی بر نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز رد کرد و بر دفاع انجام شده توسط شرکت گاز صحه گذاشت.

مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز ایران در گفتگو با خبرگزاری شانا گفت که دعوای بسیار سنگین شرکت بوتاش ترکیه علیه شرکت ملی گاز ایران با خواسته کاهش در قیمت گاز صادراتی ایران به دلیل نامطمئن بودن شرکت ملی گاز ایران در تحویل گاز و نداشتن گاز کافی برای این منظور، به نفع شرکت ملی گاز ایران به پایان رسید.

عزیز الله رمضانی افزود: رای دیوان داوری بین المللی متضمن رد کامل ادعای شرکت بوتاش ترکیه و قبولی دفاعهای انجام شده توسط شرکت ملی گاز ایران است.

وی خاطرنشان کرد: ادعای شرکت بوتاش ترکیه در ژانویه سال ٢٠١٢ میلادی به دیوان داوری بین المللی ارجاع شد و در نهایت با رای ١٠ نوامبر ٢٠١٤ میلادی این دیوان به پایان رسید.

به گفته مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز ایران، دعوای دیگر شرکت بوتاش مربوط به ادعای کاهش قیمت به دلیل تجاری بود که هنوز تحت بررسی دیوان داوری بین المللی است.

به گزارش شانا، ایران و ترکیه در سال ١٩٩٦ قرارداد ٢٥ ساله ای برای صادرات سالانه تا ١٠ میلیارد متر مکعب گاز امضا کردند که بر اساس آن روزانه ٣٠ میلیون متر مکعب گاز به ترکیه ارسال می شود.

بر پایه این گزارش، ١١ بهمن ماه ٩٢، شرکت بوتاش ترکیه با ٢ ادعا که اولا در ٥٣ روز گذشته (از١٨ آذرماه سال ٩٢) صادرات گاز ایران به این کشور به میزان مورد توافق نبوده و ٢٥ درصد از حجم آن کاسته شده است و از سوی دیگر قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه نسبت به دیگر کشورهای منطقه بالاست و باید کاهش یابد، از ایران به دیوان بین المللی داوری شکایت کرد.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency