امضای سند همکاری در حوزه رادیو و تلویزیون بین تهران و باکو

عکس: امضای سند همکاری در حوزه رادیو و تلویزیون بین تهران و باکو / ایران

در پایان سفر رئیس صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران به باکو یک سند همکاری جهت تاسیس کمیته مشترک رادیو تلویزیونی به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری ترند، به نقل از بخش مطبوعاتی سفارت ایران در باکو در این سند که به امضای سید عزت الله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و علی عباس اف وزیر ارتباطات و فناوری های پیشرفته جمهوری آذربایجان رسید، طرفین در خصوص تأسیس کمیته مشترک راديو و تلویزيوني به توافق رسیدند.

بر اساس این توافق، تصمیم گرفته شد گروه کاری جهت تأسیس کمیته مذکور با مسئولیت سید محمد حسینی رئیس مرکز بین الملل سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و التماس محمد اف معاون اول وزیر ارتباطات و فناوریهای پیشرفته جمهوری آذربایجان ایجاد گردد.

قرار است طرح توافقنامه اجرائی این کمیته در این گروه کاری تهیه شود و پس از تأیید مقامات صلاحیتدار کشوری در زمان مناسب توسط مقامات ارشد دو کشور امضاء شود.

این توافقنامه پس از قانونی شدن توسط ارگانهای مربوطه دو کشور به اجرا در خواهد آمد.

عزت الله ضرغامی پنجشنبه صبح باکو را به قصد تهران ترک کرد.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency