مانده تسهیلات پرداختی بانک‌های ایران به ۵۱۶ هزار میلیارد تومان رسید

عکس: مانده تسهیلات پرداختی بانک‌های ایران به ۵۱۶ هزار میلیارد تومان رسید  / ایران

آذربایجان، باکو، خبرگزاری ترند/2 فروردین/

مانده تسهیلات پرداختی بانکها و موسسات ایرانی در مهرماه سال 92 به رقم 516 هزار میلیارد تومان بالغ شد.

آخرین گزارش بانک مرکزی ایران که دوم فروردین منتشر شده است، می گوید که مانده تسهیلات (مصارف بانکها) در این ماه نسبت به ماه قبل آن 17 درصد رشد داشته است.

مانده سپرده های بانکی (منابع بانکها) با کسر سپرده قانونی نیز در این دوره حدود 23 درصد رشد داشته و اافزون بر 574 هزار میلیارد تومان شده است.

"کسر قانونی" مانده سپرده ها عبارتست از بخشی از سپرده های موجود در بانکها که در اختیار بانک مرکزی قرار داده شده است و بانکها عملا نمی توانند از این منابع استفاده کنند.

با اینحساب شکاف مصارف و منابع بانکها (نسبت تسهیلات ارائه شده توسط بانکها به حجم سپرده ها با کسر قانونی) در ماه مهر به بیش از 94 درصد رسیده است. در شرایط استاندارد، معمولا این رقم نباید بیشتر از 85 درصد باشد.

شکاف مصارف و منابع بانکها در چند سال گذشته همواره بالای 100 درصد بود، اما دولت از سال 91 تلاش داشت تا این شکاف کمتر شود.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency