امید ترکیه به پس گرفتن دو میلیارد دلار پول گاز از ایران

عکس: امید ترکیه به پس گرفتن دو میلیارد دلار پول گاز از ایران / ایران

آذربایجان، باکو، خبرگزاری ترند/ 16 بهمن/

تانیر ییلدیز وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه می گوید که از بابت شکایت این کشور از ایران بخاطر گران بودن قیمت گاز امیدوار است که 2 میلیارد دلار پول پرداخت شده از بابت گاز ایران را بازپس بگیرد.

به گزارش خبرگزاری ترند از روزنامه های حریت و تودیز زمان ترکیه، وی گفت که قیمت گاز وارداتی از ایران گران است و ما "برادرانه" به مقامات ایرانی گفته بودیم که می خواهیم درباره این موضوع به "دادگاه داوری بین المللی" اقامه دعوی کنیم.

آقای ییلدیز در ادامه گفت که بر اساس قرارداد 1996، طرفین حق دارند درباره تعیین قیمت گاز هر سه سال یکبار مذاکره کنند و ما 99 درصد اطمینان داریم که بتوانیم با کسب رای موافق دادگاه، 2 میلیارد دلار از پولی که بابت خرید گاز ایران پرداخت کرده ایم، پس بگیریم.

روزنامه تودیز زمان ترکیه می نویسد که این کشور در سال 2012 از بابت دریافت هزار متر مکعب گاز ایران 490 دلار پرداخت کرد، در حالی که گاز دریافتی از آذربایجان و روسیه را به ترتیب 330 دلار و 400 دلار حساب می کند. بر اساس این گزارش، ترکیه از بابت خرید گاز ایران هر ساله 800 میلیون دلار پرداخت اضافی انجام می دهد.

ترکیه در سال 2012 علیه ایران به دادگاه داوری بین المللی شکایت کرد.

ایران بر اساس قرارداد سال 1996 که در زمان ریاست رجایی کوتان بر وزارت انرژی و منابع طبیعی ترکیه امضا شد، بایستی سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز تحویل ترکیه دهد، اما تاکنون نتوانسته به تعهدات خود عمل کند. ترکیه در سال گذشته 7.5 میلیارد متر مکعب گاز از ایران تحویل گرفت.

ییلدیز می گوید که ما قرارداد امضا شده را قرارداد بدی نمی دانیم، اما شرایط قیمتها باید دوباره بازبینی شود.

Follow us on Twitter @TRENDNewsAgency